Què fem

A través de Comunicafàcil posem al servei de comerciants, negocis i petites i mitjanes empreses com la seva un director de màrqueting i de comunicació de manera permanent, amb el qual podran aplicar la seva estratègia de posicionament, consultar tots els dubtes i plantejar nous reptes. I tot això mitjançant senzills passos a través d’aquesta pàgina web. La nostra principal tasca consisteix a ajudar les empreses i organitzacions a traçar un camí mitjançant l’elaboració d’un Pla Estratègic de Comunicació i Màrqueting, on es recullen tots els passos per aconseguir vendre més, tenir més clients, ser més coneguts, ser més valorats, generar més confiança, millorar la imatge… El Pla Estratègic de Comunicació inclou:

  • Diagnòstic de la situació del seu negoci, empresa o comerç
  • Definició dels públics i interlocutors als quals cal dirigir-se
  • Definició de les eines i canals de comunicació
  • Accions de comunicació externa
  • Calendari amb la data prevista per a cada acció
Fases de la comunicació

Però no solament elaborem el Pla Estratègic de Comunicació, sinó que si cal, l’acompanyarem tant temps com sigui necessari per garantir la seva aplicació, perquè el dia a dia de molts negocis no permet pensar i definir una estratègia global de comunicació.